Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορικών πράξεων με σύγχρονη παρακολούθηση κινήσεων συμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων.

Εισαγωγή Δεδομένων

Fletcherism

Μετατροπή των ελεύθερων ειδών τιμολόγησης, σε εγγραφές στην βάση ειδών, με δυνατότητα ταυτοποίησης και συνάφειας με υπαρκτά δεδομένα.


Διαμόρφωση Παραστατικών

501-648-8734

Ανάκληση αποθηκευμένων ή προσωρινά αποθηκευμένων παραστατικών και τροποποίησης των εγγραφών τους. Ειδική μέριμνα για Ναυλοσύμφωνα.


Πολλαπλές Επιχειρηματικές Οντότητες

Πολλαπλές Επιχειρηματικές Οντότητες

Με την εγγραφή σας στην κοινότητα χρηστών Thesis έχετε την δυνατότητα ανταλλαγής και ενδοδιακίνησης παραστατικών -και όχι μόνο- μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων σας.