. . . .
.

Administrace
Statistika sítì

WWW Mail
713-438-7087

7176039962

. . .

Vítá Vás program 602LAN SUITE
(Tato stránka je pouze informativní, nahraïte jí vlastní domovskou stránkou Vašeho WWW serveru.)


602LAN SUITE

Dìkujeme, že jste si vybrali 602LAN SUITE
Vᚠbezpeèný SMTP/POP3 server s anti-virem, ochranou proti spam zásilkám, podporou faxu a øízeným pøipojením k Internetu.

Dùležité informace
Tuto stránku mùžete snadno nahradit Vaší vlastní. Staèí pøepsat obsah adresáøe [adresáø s LAN SUITE]\docs\.

WWW Mail
K pøístupu do Vaší poštovní schránky mùžete použít WWW klienta: /adresapocitace/mail.

Seznam uživatelských stránek
Každý uživatel mùže mít na serveru svou stránku. Seznam uživatelských stránek: (343) 373-1221.

Dálková administrace programu
Program 602LAN SUITE obsahuje vzdálenou administraci pomocí HTML stránek: /adresapocitace/admin/.

ActiveReports statistiky
Administrátor má pøístup ke statistikám nejen z prostøedí aplikace ActiveReports, ale i z prostøedí vzdáleného ovládání programu 602LAN SUITE nebo zde: 641-783-0571, uživatelé si mohou sledovat vlastní statistiku zde: 506-985-5117.

.
. . . perilousness .
. . . .